“Trong nền kinh tế thị trường tự do, mọi cá nhân nên được tự do sản xuất, lưu trữ, trao đổi tài sản và tiếp cận thị trường tài chính mà không có bất kỳ ràng buộc nào”

- Enrico Rubboli, Đội ngũ kỹ sư cốt lõi -

Chúng tôi tin rằng khả năng tiếp cận với tất cả các hình thức vốn là huyết mạch của sự tiến bộ và chúng tôi tồn tại để giúp các doanh nhân và nhà đổi mới xây dựng tương lai của nền tài chính không biên giới mang lại lợi ích cho xã hội toàn cầu.

/mɪnt/ layer

Như tổ tiên của chúng ta đã đúc tài sản từ kim loại thành tiền xu trong thời cổ đại - bạn cũng có thể. Khi những bộ óc đầy cảm hứng tạo ra radio, TV, MacBook, màn hình cảm ứng, hệ thống ngân hàng kỹ thuật số lần đầu tiên - bạn cũng có thể. Phân lớp trên Bitcoin.

Chúng tôi không cam kết thay đổi thế giới. Nhưng chúng tôi cam kết xây dựng nền tảng cho những người xây dựng. Đối với người sáng tạo để tìm ra những cách thức hoạt động mới, ít tốn kém hơn, để người sáng tạo phát triển các công cụ thay thế những công cụ kém hiệu quả trước đây và để cộng đồng phát triển và cùng nhau phát triển trong một tương lai mà tài chính rộng mở cho tất cả mọi người. Bởi vì điều lớn lao tiếp theo là điều cho phép sự phát triển của tương lai.

ĐỘI NGŨ

Người đóng góp

TECHNOLOGY
Enrico Rubboli

Former Bitfinex

TOKENOMICS
Luca Viviani

Former JUR

MARKETING
Divij Sood

Razor Network, GlobeDx

LEGAL
Giovanni Mazzanti

Independent Consulting

SOFTWARE ENGINEER
Patrick Jusic

USPACE, Former Criptohub

WEB DEVELOPMENT
Daniele Magiera

former HammerADV

CRYPTOGRAPHY ENGINEER
Ben Marsh

Researcher at Toshiba

COMMUNICATIONS
Chris Connelly

Jur

TECHNOLOGY
Fabio Fabbrucci

Product Manager

MARKETING
Sonia Prado

former Procter & Gamble

Marketing
Ahmad Arabi

Social Media Manager

SOFTWARE ENGINEER
Anton Sinitsyn

former Lunu Solutions GmbH

SOFTWARE ENGINEER
Aaro Altonen

former Tampere University

SOFTWARE ENGINEER
Sergey Chystiakov

Freelancer

SOFTWARE ENGINEER
Lukas Kuklinek

former Compiler engineer

CRYPTOGRAPHY ENGINEER
Dr. Samer Afach

Blockchain developer

DEVELOPER RELATIONS ENGINEER
Roy Ben Abraham

Former Rust developer

SOFTWARE ENGINEER
Syed Zain Ali

React Native Developer

SOFTWARE ENGINEER
Alexander Romashko

Frontend Developer

SOFTWARE ENGINEER
Renie Siqueira

Fullstack Developer

LEGAL
Rafael Yakobi

The Crypto Lawyers

BRANDING & COPYWRITING
Haroldas Pakalniskis

Black Citrus, matte latte

DESIGN
Pijus Aleksandravicius

Flair Digital

DESIGN
Rytis Jonikas

Flair Digital

CỐ VẤN

Đội ngũ cố vấn

  • Charlie Shrem, Bitcoin Foundation
  • Michael Terpin, Transform Ventures
  • Liam Robertson, Alphabit
  • Soh Yuan Chin, 4SV/A195
  • Simon Schwerin, Iconomy Partners
  • Fabio Cardoni, Business Development
  • Davide Caminati, Quality Assurance

Đối tác

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

Xem tất cả

partner 0-11

partner 1-12

partner 2-13

partner 3-14

partner 4-15

partner 5-16

partner 7-18

partner 8-19

partner 10-21

partner 11-22

partner 12-23

partner 13-24

partner 14-25

partner 15-26

partner 16-27

partner 17-28

partner 18-29

partner 19-30

partner 20-31

partner 21-32

partner 22-33

partner 23-34

partner 24-35

partner 25-36

Vị trí

Có trụ sở tại San Marino. Mở rộng thị trường tài chính trên toàn thế giới

Bạn có vấn đề nào cần trao đổi không?