Tham gia cộng đồng Mintlayer

Mintlayer dành cho tất cả mọi người: người dùng, nhà phát triển, đối tác, nhà đầu tư và doanh nhân. Tham gia với chúng tôi trên các kênh xã hội, đặt câu hỏi và kết nối với chúng tôi và những người khác trên Mintlayer.

ĐÓNG GÓP

Phát triển, hợp tác hoặc gia nhập đội ngũ

Đối với tất cả những bạn sẵn sàng tiến thêm một bước nữa, chúng tôi sẽ cung cấp các lựa chọn sau:

Hợp tác

Thúc đẩy công nghệ tiên tiến trong hệ sinh thái xoay quanh Bitcoin được xây dựng trên chuỗi phụ Mintlayer.

Đăng ký ngay
Tuyển dụng

Tham gia cùng đội ngũ của Mintlayer với một vị trí full-time remote và giúp chúng tôi phát triển tài chính phi tập trung.

Đăng ký ngay

Bạn có câu hỏi cần được thảo luận?