Tham gia mạng thử nghiệm Mintlayer. Bắt đầu ngay bây giờ.
ĐÓNG GÓP

Phát triển, hợp tác hoặc gia nhập đội ngũ

Đối với tất cả những bạn sẵn sàng tiến thêm một bước nữa, chúng tôi sẽ cung cấp các lựa chọn sau:

Hợp tác

Thúc đẩy công nghệ tiên tiến trong hệ sinh thái xoay quanh Bitcoin được xây dựng trên chuỗi phụ Mintlayer.

Đăng ký ngay
Tuyển dụng

Tham gia cùng đội ngũ của Mintlayer với một vị trí full-time remote và giúp chúng tôi phát triển tài chính phi tập trung.

Đăng ký ngay

Bạn có vấn đề nào cần trao đổi không?