Tải xuống Mintlayer

Khám phá, xây dựng và đổi mới. Tải xuống Mintlayer và hình thành tương lai của mạng lưới.

Phiên bản mới nhất

Apple Silicon macOS

GóiPhiên bảnLiên kếtKiểm tra băm SHA256
Node GuiV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Node DaemonV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Wallet CliV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Wallet RpcV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Api Web ServerV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Api Blockchain Scanner DaemonV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Wallet Address GeneratorV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Dns ServerV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm

Quay lại đầu trang ↑

Intel macOS

GóiPhiên bảnLiên kếtKiểm tra băm SHA256
Node GuiV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Node DaemonV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Wallet CliV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
wallet-rpcV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Api Web ServerV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Api Blockchain Scanner DaemonV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Wallet Address GeneratorV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Dns ServerV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm

Quay lại đầu trang ↑

x64 Windows

GóiPhiên bảnLiên kếtKiểm tra băm SHA256
Node GuiV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Node DaemonV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Wallet CliV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
wallet-rpcV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Api Web ServerV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Api Blockchain Scanner DaemonV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Wallet Address GeneratorV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Dns ServerV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm

Quay lại đầu trang ↑

x64 Linux

GóiPhiên bảnLiên kếtKiểm tra băm SHA256
Node GuiV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Node DaemonV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Wallet CliV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
wallet-rpcV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Api Web ServerV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Api Blockchain Scanner DaemonV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Wallet Address GeneratorV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm
Dns ServerV. 0.3.0Tải xuốngNhận kiểm tra băm

Quay lại đầu trang ↑


Các phiên bản trước

Darwin aarch64

GóiPhiên bảnMạng lướiLiên kếtKiểm tra băm SHA256
Wallet Address GeneratorV. 0.1.3MainnetTải xuống940aaab856290ee45d1115f2072e4106201aa50d92ea8bc460bb76be8463e246 Sao chép
Node DaemonV. 0.1.3TestnetTải xuống50ba8b9d2ca818ecf60ac31ecefa24a686724004703401e92016c23df14f646f Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuốngfd9f257bb4468488f066eb35ee534d83a5e2a73816f854efa2659b4fac7a98e4 Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuống36d48ede00c45ca89590859165369b432b79b7e80f509362ff83c0673e575952 Sao chép
Node GuiV. 0.1.3TestnetTải xuống5971c8933defc7f71e6e324e1e2579ca4e63c0bc984382e4945cec96a0cbb14d Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuống89a91da1a42661216d47f427c18485eeb0a640c24403684676348c5a62a6520f Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuống301311a47bcf075438ad4040ef143ac49e2862ab8653784f8af3fad3fe1455d0 Sao chép
Wallet CliV. 0.1.3TestnetTải xuống06f8cd8700dca8692986e3b700975a9cd505f89188935e6ea4234520f5767204 Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuốngdf5bc3af43367d573cfbfc3baeee6b65c10257b56b5d6a9050b7ffb5a11f15b9 Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuống95ef8ed1618c7adf92f126a746616121d2dabe37801573385f7e1a08be725ec7 Sao chép

Quay lại đầu trang ↑

Darwin x86_64

GóiPhiên bảnMạng lướiLiên kếtKiểm tra băm SHA256
Wallet Address GeneratorV. 0.1.3MainnetTải xuốngeb87e403a0fd1360641a96a89dab7b9d87f94c1936e6ecbac40323e45405cd8b Sao chép
Node DaemonV. 0.1.3TestnetTải xuống8bd36198ea07c1674646d4c3a3a819136d61d3defe0f6382cf8faeb445ed6a49 Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuống003c317eef9c5b393070aefa9a1d537ff966a4cc317c034f02bc8ad525aa0093 Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuống1ca1368c0074328dcaa5bc3ec44722d27b8ff53d2de184bbd27154224396be85 Sao chép
Node GuiV. 0.1.3TestnetTải xuốngdc352b342086cf55cb7edd7a0e11637d665292f6c51fe14b287fa94ecdc2f98b Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuống831f0f75508a910abdc5ec262ef7877f66f6aefb047fcd6ba61aca6e4f38458b Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuống0437b357ebe1f227141b619fea4c2c305b89f9b84c61046557288f8f742476e1 Sao chép
Wallet CliV. 0.1.3TestnetTải xuốngc6b3a5dde9efdd224f52d112fe64ecf1879d4144ac1ba619de93a7741f3b73d6 Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuống8e76675c35a7a0d90968b7d3f6026376cf27d695f15aa99c7bd8d4c856ecac6f Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuống58e0d96ea9dc28c165f69e4516fe47bd76add80e18d9d1af653cd994b0fe65e0 Sao chép

Quay lại đầu trang ↑

Linux aarch64

GóiPhiên bảnMạng lướiLiên kếtKiểm tra băm SHA256
Wallet Address GeneratorV. 0.1.3MainnetTải xuống91849e7d6f5266a03e477836b8b9ffeb1cf8fc40ca0cee1ffb16cd1cba451afd Sao chép
Node DaemonV. 0.1.3TestnetTải xuống09daba23956a05989e1868bb511a8739a4d19146695a0cbf14aaec5cb3eb4eaa Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuống6ecfcc1be0cb271f535ef14e07a68ea62baea35f1ec27a0f2cf02cb0497641a2 Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuống73e370ef5e467a847ba4a08294528e49f8c723c8165486f7e41c9838ea6b5753 Sao chép
Node GuiV. 0.1.3TestnetTải xuống335fe86f8851d63fbc7e1725f3ccf26a89510175814cef2f80d78df09b85869a Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuốngc6d8241592133c2fd0ac24ee36eb16befc854874fe16fae9b729f1fb3d155865 Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuốngb9db327bdad615dab1ea2c1b398060ca65f470dc77d09914d3741299f561acb9 Sao chép
Wallet CliV. 0.1.3TestnetTải xuống7dbae580a7b393071006d123ecdfe1b527f652048f55f1ae5a2c8d04f7c60643 Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuống3b142810447c32abb9cbe7161b9d06b9b99aaccf88e11e5cece3a47ef0f2366d Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuốngbfb3ba699bc7f42834430e816b5aeda2faaaf110e392bd92cf772a18c762a673 Sao chép

Quay lại đầu trang ↑

Linux 86_64

GóiPhiên bảnMạng lướiLiên kếtKiểm tra băm SHA256
Wallet Address GeneratorV. 0.1.3MainnetTải xuốnga7f4786711d85fd984a8a9500662865a2dacb6ca6a7e8a7981ca5573b2963fb9 Sao chép
Node DaemonV. 0.1.3TestnetTải xuống596bb90ca36771ca48e4dff7a632d97ce5ede923aae85aed7cea72c2b86efb0d Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuống4031de3cc715dbfbea3680efb32258abc33abcbc976c2ef6ac29373335d081a6 Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuống39036f36b8f84a994e8e4d6bfb1f501aab8345a03265542880cfcd508a503a76 Sao chép
Node GuiV. 0.1.3TestnetTải xuống4712e4a8a1ff6d4adc21febefbee3ccc2475cf08f025899a8f0ce8ea256ee178 Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuốnge7e0f552b8f7d80b50256cd98420d7d75ac6dbd1360b896b92d80201498f2dc9 Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuống54912dcbc5be53bce0f18f45f53aa6d3298832c7b01d6b218c65cfdc84408288 Sao chép
Wallet CliV. 0.1.3TestnetTải xuống74c9368f5528d067ceacf673c70cc4bf8f8811d5a0882beb6b5c44092638f7ff Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuống82fbcc9bb540c1c5978ad821365491f3c054aa05f345dfaf48155a3965666e8a Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuốngffb6c348edf25822565dee146777e5fe728aff79aae0bdad1ead3191682e0327 Sao chép

Quay lại đầu trang ↑

Windows x86_64

GóiPhiên bảnMạng lướiLiên kếtKiểm tra băm SHA256
Wallet Address GeneratorV. 0.1.3MainnetTải xuống2245de0afd890bf62bd03461d3c77d335a5ada7537e91563fa026cf70ad675d9 Sao chép
Node DaemonV. 0.1.3TestnetTải xuống61df94bb149dfc81dcce3ca9f85191ee001bd1a48ef2478f36312fa05701a3a7 Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuốngf5168929982af2ebf0f8098146362232ff3511e502ca3ff6832c0d4be542a4aa Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuống8d586cf7fabfb9789d533dc2786b2649ad1068434ce308ed07db3fc8b3d707bd Sao chép
Node GuiV. 0.1.3TestnetTải xuống94778d3f86d1f17baff82b818f354611e162836e170b75ed42ee6db2c7b7c68f Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuốngfddc7e186b30a7429367b65d7bae0de804768fa98aa5f2b4acf92dc4a4921aa9 Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuống0f6a64bb79a828cf22635e399cc14de0f9d62512d6d93d727828e6c2f45f5ea4 Sao chép
Wallet CliV. 0.1.3TestnetTải xuốngd0fb791b22352c84f1cbae1ba4b08f967cb7e7a142473a4d6575a2f6750eb598 Sao chép
+ Hiển thị các phiên bản trước
V. 0.1.2TestnetTải xuốnge6406540d59accb1abf8de6d049bb188c90f7471c8cddb9a356c903f58aac7be Sao chép
V. 0.1.1TestnetTải xuốngdb4a0f5cde93c34b2d4bee20932d33c74bce1fa90af8ba52d7abc1325584657c Sao chép

Quay lại đầu trang ↑