Phòng tin tức

Mintlayer là một Layer 2 của Bitcoin có khả năng tương thích với Bitcoin thông qua Atomic Swaps.

Nhận mọi thứ bạn cần để việc báo cáo về Mintlayer dễ dàng hơn trong bộ Kit Truyền thông của chúng tôi và kiểm tra Lightpaper của chúng tôi để tìm hiểu chi tiết kỹ thuật.

Bạn có thể xem tin tức mới nhất của chúng tôi trước đó, đề cập đến báo chí dưới đây, cũng như các thông cáo báo chí. Chúng tôi rất mong muốn được nói chuyện với bạn trực tiếp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm về Mintlayer.

Để biết thông tin cập nhật và chi tiết nhất, vui lòng kiểm tra phiên bản tiếng Anh của trang web của chúng tôi.

Mintlayer trên các phương tiện truyền thông

Thông cáo báo chí

Cập nhật với Mintlayer