Mintlayer Use Cases Lines
2024

Các Mốc Mới Sắp Tới của Mintlayer

Năm 2024 đánh dấu một năm quan trọng nhất của chúng tôi cho đến nay, với mainnet hoạt động, chúng tôi tiếp tục tiến xa với các công nghệ mới để mở cửa Bitcoin cho Tài Chính Phi Tập Trung cho tất cả mọi người.

Mintlayer Use Cases Ecosystem
Atomic Swaps của Bitcoin

Atomic Swaps của Bitcoin sẽ cho phép DeFi trên Bitcoin, cho phép người nắm giữ Bitcoin đổi BTC thực sự của họ thành bất kỳ ứng dụng nào được phát triển trên Giao thức Mintlayer. Mở khóa giao dịch giữa BTC và bất kỳ tài sản MLS nào được phát hành trên Mintlayer.

Mintlayer Use Cases DeFI
Mạng Zk Thunder L3

Sẽ là một lớp thực hiện hợp đồng thông minh L3 tương thích với EVM siêu nhanh sẽ định cư trên Mintlayer.

Nó kết hợp với tính ổn định của Mintlayer L2 và tăng cường tính tiện lợi của Bitcoin.

Mintlayer Use Cases Exchange DEX
Nền tảng RWA SaaS - Testnet

Nền tảng SaaS cho Tài sản Thế giới Thực (RWA) đang chạy trên Testnet cho mục đích kiểm thử. Nền tảng này sẽ giúp các tổ chức với một mẫu để triển khai RWA được mã hóa và hỗ trợ với các dịch vụ tuân thủ tích hợp.

2020

 • Q2

  Ra mắt ý tưởng Mintlayer

 • Q3

  Khái niệm về Phân bổ vị trí động (DSA)

 • Q4

  Thử nghiệm và tạo mẫu DSA

2021

 • Q1

  Tạo mẫu Mintlayer DEX

 • Q2

  Triển khai UTXO và BLS trên Substrate

 • Q3

  Nút đầy đủ trên Mạng thử nghiệm với cơ chế đồng thuận PoS cơ bản

 • Q4

  Ra mắt mạng thử nghiệm “Von Neumann”

2022

 • Q1

  Cơ sở mã nút mới để thay thế Substrate ban đầu

 • Q2

  Phiên bản ví di động (hỗ trợ Bitcoin)

 • Q3

  Hỗ trợ ví di động cho Bitcoin Lightning Network

 • Q4

  Thư viện cho cơ sở dữ liệu nút

2023

 • Q1

  Sự kiện tạo token (TGE)

 • Q2

  Ra mắt mạng thử nghiệm “Lovelace”

  Phiên bản dùng thử nút đầy đủ cho Linux, Windows, Mac

  Tiêu chuẩn MLS-01 và MLS-03 trong mạng thử nghiệm

 • Q3

  Phát hành công khai Testnet

  Hệ thống đồng thuận DSA v.0

 • Q4

  Gỡ lỗi và cải tiến Testnet

  Nâng cấp đồng thuận Testnet

2024

 • Q1

  Ra mắt Mainnet

  Tích hợp ví cho các mã token ML và MLS

 • Q2

  Hỗ trợ Ví Phần cứng: Trezor và Ledger

  MLS01 và MLS03 trên trình duyệt khối và Mojito

  Mojito Mobile với hỗ trợ ML / MLS01 và MLS03

 • Q3

  Atomic Swap Bitcoin - Hợp đồng HTLC

  Hợp đồng Atomic Swap trên cùng một chuỗi

  Nhà máy Token MLS01 - Mẫu Triển khai Token Đơn giản

 • Q4

  Nền tảng RWA SaaS chạy trên Testnet - Nhà máy Token & Dịch vụ Tuân thủ

  Mạng ZkThunder - Testnet

Bạn đang ở đây

2025 và xa hơn

Thị trường khí đốt miễn phí cho các giao dịch

Tích hợp Mạng Lightning

Mạng chính ZkThunder

Điều khoản lộ trình

Hiểu rõ hơn các mốc quan trọng trong lộ trình của chúng tôi với định nghĩa đơn giản sau đây.

Mintlayer Glossary Lines
Mintlayer Glossary Testnet
Mạng thử nghiệm

Mạng thử nghiệm là mạng blockchain thử nghiệm được sử dụng trong quá trình thử nghiệm và phát triển. Mạng thử nghiệm cho phép đội ngũ phát triển thực hiện các thử nghiệm mà không ảnh hưởng đến hoạt động của mạng gốc. Tiền trong mạng thử nghiệm đều không có giá trị sử dụng.

Mintlayer Glossary MainNet
Mạng chính

Mạng chính, hay mạng lưới chính thức, là blockchain đầy đủ chức năng, đã được thử nghiệm, phát triển và triển khai. Mạng chính vận hành trên nền tảng riêng với công nghệ và giao thức riêng. Trong mạng chính, tất cả các giao dịch được tích cực phát sóng, xác minh và ghi lại trên sổ cái kỹ thuật số công khai.

Mintlayer Glossary Atomic Swap
Hoán đổi nguyên tử

Hoán đổi nguyên tử là trao đổi tiền điện tử từ các blockchain khác nhau. Việc hoán đổi được thực hiện giữa hai thực thể mà không có sự tham gia của bên thứ ba, không qua hình thức trung gian tập trung, ví dụ như sàn giao dịch theo quy định, đồng thời chủ sở hữu token có toàn quyền kiểm soát.

Mintlayer Glossary Lightning Network
Lightning Network

Lightning Network là một giao thức thanh toán được xếp lớp trên Bitcoin. Giao thức này cho phép người dùng thực hiện các giao dịch thanh toán. Các giao dịch được xử lý thông qua Lightning Network có tốc độ nhanh hơn, chi phí thấp hơn và hiểu quả hơn so với các giao dịch trên blockchain Bitcoin tiêu chuẩn.

Mintlayer thúc đẩy sự phát triển của Bitcoin.

Mintlayer Glossary DSA Consensus
Đồng thuận DSA

Phân bổ vị trí động, hay DSA, là giao thức đồng thuận Proof of Stake của Mintlayer, có tác dụng đảm bảo tất cả các nút trên mạng đồng ý về trạng thái của blockchain.

Mintlayer Glossary Node
Nút

Nút là một hoặc nhiều thiết bị chứa bản sao của sổ cái phân tán, là nền tảng chính của blockchain. Nút là các điểm liên lạc với mục đích xác minh tính hợp lệ của từng lô giao dịch mạng thành công, được gọi là khối.