Vị trí

Có trụ sở tại San Marino. Mở rộng thị trường tài chính trên toàn thế giới.

Đóng góp

Phát triển, hợp tác hoặc tham gia nhóm

Đối với tất cả những người sẵn sàng đi xa hơn, chúng tôi cung cấp các tùy chọn sau:

Các khoản tài trợ từ cộng đồng

Các khoản tài trợ dành cho các cá nhân và nhóm khởi nghiệp đang phát triển vượt trội trên Mintlayer.

Ứng tuyển ngay
Quan hệ đối tác

Đối tác, tham gia vào ban cố vấn của chúng tôi hoặc tích hợp nền tảng của bạn với Mintlayer để giúp chúng ta có cơ hội tiếp cận với nhiều người dùng hơn.

Tham gia ngay
Việc làm

Tham gia cùng những người đóng góp của Mintlayer để có một vị trí làm việc từ xa và giúp chúng tôi thúc đẩy tính phân quyền

Ứng tuyển ngay

Bạn có vấn đề nào cần trao đổi không?