Chính sách quyền riêng tư

TỔNG QUAN

Nếu bạn là người tiêu dùng ở Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”), chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký và tham dự các sự kiện hoặc tương tác với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội hay tương tác bên ngoài. Chúng tôi rất đề cao quyền riêng tư của bạn. Chính sách của RBB SRL là tôn trọng quyền riêng tư của bạn đối với bất kỳ thông tin nào được chúng tôi thu thập trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ https://www.mintlayer.org và các trang web khác mà chúng tôi sở hữu cũng như vận hành. RBB SRL (gọi chung là “RBB” hoặc “chúng tôi”) là bộ phận kiểm soát dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ của.

Chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin cá nhân khi thực sự cần cho mục đích cung cấp dịch vụ tới bạn. Dữ liệu được thu thập qua các phương tiện công bằng và hợp pháp theo hiểu biết cũng như sự chấp thuận của bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp nhiều thông báo bảo mật khác nhau hoặc bổ sung liên quan đến các hoạt động, chương trình và dịch vụ nhất định. Ví dụ: Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho người tiêu dùng ngoài EEA. Để biết thêm thông tin về các phương pháp thực hành quyền riêng tư của chúng tôi tại khu vực pháp lý khác, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư có sẵn trong các cửa hàng của chúng tôi hoặc trên trang web tương ứng với khu vực pháp lý đó.

Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư này tuỳ từng thời điểm để đảm bảo bạn hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và các lựa chọn xử lý dành cho bạn.

SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

RBB có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Chính sách quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ gửi tới bạn thông báo bổ sung (ví dụ: thêm thông báo tại trang chủ của trang web hoặc gửi thông báo cho bạn).

THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trong Chính sách quyền riêng tư này, “dữ liệu cá nhân” nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân có danh tính rõ ràng hoặc có thể xác định danh tính một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến thao tác truy cập, sử dụng trang web, hoạt động mua sản phẩm, hoặc khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân thông qua kênh hay phương tiện khác, chẳng hạn như mạng xã hội hoặc dịch vụ đăng ký sự kiện. Cụ thể, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn liên quan đến các hoạt động sau:

 • Đăng ký tài khoản hoặc điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi;
 • Hoàn thành hồ sơ hoặc tải lên tài liệu từ trang web của chúng tôi;
 • Tương tác với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như bằng cách gắn thẻ chúng tôi và/hoặc các sản phẩm của chúng tôi, hoặc cho phép chúng tôi theo dõi hồ sơ mạng xã hội;
 • Mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Tham gia hoặc đăng ký sự kiện, cuộc thi dành cho người tiêu dùng hay chương trình khuyến mãi khác;
 • Đôi khi sử dụng những tính năng yêu cầu thông tin của người dùng do trang web cung cấp;
 • Để quản lý tài khoản và hồ sơ trực tuyến của bạn (cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp để chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và kỳ vọng của người dùng, đồng thời để cải thiện trang web của chúng tôi);
 • Để cung cấp sản phẩm và dịch vụ, bao gồm công đoạn xử lý thanh toán, gửi thông báo liên quan đến việc mua hàng và xử lý quá trình trao đổi;
 • Để phản hồi bất kỳ thông báo nào từ bạn hoặc trao đổi với bạn về sáng kiến, tiếp thị hoặc sự kiện của chúng tôi;
 • Để đánh giá kỹ năng thông qua CV xin việc (cơ sở pháp lý cho việc xử lý này dựa trên sự chấp thuận của bạn khi gửi CV);
 • Để đo lường hoạt động tương tác trên mạng xã hội của bạn với Công ty của chúng tôi (cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp để chúng tôi hiểu rõ hiệu quả của chiến lược tiếp thị);
 • Để phát hiện, điều tra và ngăn chặn các giao dịch gian lận, sai sót, sơ suất, vi phạm hợp đồng và các hoạt động bất hợp pháp khác, đồng thời bảo vệ chống lại sự tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của RBB S.r.l. và người dùng, khách hàng, nhân viên hoặc cộng đồng, bao gồm cả sử dụng hệ thống giám sát video (cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp để chúng tôi ngăn chặn hành vi gian lận, sai sót, sơ suất, vi phạm hợp đồng và các hoạt động bất hợp pháp khác cũng như bảo vệ và đảm bảo cho cơ sở của chúng tôi, khách hàng, nhân viên và cộng đồng);
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ liên quan đến phòng chống gian lận và rửa tiền, những nghĩa vụ cần thiết để bạn được hưởng lợi từ các quyền được pháp luật công nhận, hoặc bất kỳ yêu cầu hoặc quy định pháp lý nào (cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo luật ở EEA liên quan đến, ví dụ: thuế, luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và luật bảo vệ người tiêu dùng);

Chúng tôi thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau liên quan đến hoạt động được mô tả ở trên:

tên, địa chỉ e-mail, quốc gia.

Bạn có thể có tùy chọn liên kết tài khoản mạng xã hội của bạn với tài khoản mạng xã hội của chúng tôi (chẳng hạn như trên Facebook). Nếu bạn liên kết tài khoản mạng xã hội của bạn với tài khoản mạng xã hội của chúng tôi, dịch vụ mạng xã hội có thể chia sẻ với chúng tôi một số dữ liệu nhất định và các hoạt động của bạn dựa theo chính sách bảo mật và cài đặt quyền riêng tư của bạn trên dịch vụ đó. Nếu nhận được dữ liệu về bạn theo cách thức này, chúng tôi sẽ kết hợp dữ liệu đó với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhìn chung, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để đáp ứng yêu cầu của bạn, thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu, duy trì tài khoản và tạo nên sự tương tác với bạn, đồng thời cung cấp, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây nêu chi tiết các mục đích cụ thể khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Để quản lý tài khoản trực tuyến của bạn (cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp để chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và kỳ vọng của người dùng, đồng thời để cải thiện trang web của chúng tôi);
 • Để tiến hành hoặc quản lý các sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi mà bạn đã tham gia (cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là để thực hiện thỏa thuận giữa bạn và RBB liên quan đến cuộc thi đó);
 • Để trả lời mọi thông tin trao đổi từ bạn, bao gồm cả mục đích khắc phục sự cố với các trang web của chúng tôi (cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp để chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web hữu dụng);
 • Để phân tích quá trình bạn sử dụng các trang web của chúng tôi (cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý này là lợi ích hợp pháp để chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và kỳ vọng của người dùng, đồng thời cải thiện các trang web của chúng tôi);
 • Để phát hiện, điều tra và ngăn chặn các giao dịch gian lận, sai sót, sơ suất, vi phạm hợp đồng và các hoạt động bất hợp pháp khác, đồng thời bảo vệ chống lại sự tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của RBB và người dùng, khách hàng, nhân viên hoặc cộng đồng, bao gồm cả sử dụng hệ thống giám sát video (cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp để chúng tôi ngăn chặn hành vi gian lận, sai sót, sơ suất, vi phạm hợp đồng và các hoạt động bất hợp pháp khác cũng như bảo vệ và đảm bảo cho cơ sở của chúng tôi, khách hàng, nhân viên và cộng đồng);
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ liên quan đến phòng chống gian lận và rửa tiền, những nghĩa vụ cần thiết để bạn được hưởng lợi từ các quyền được pháp luật công nhận, hoặc bất kỳ yêu cầu hoặc quy định pháp lý nào (cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo luật ở EEA và Thụy Sĩ liên quan đến, ví dụ: thuế, luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và luật bảo vệ người tiêu dùng);

TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân về bạn cho các bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp sau:

 1. Cố vấn nghề nghiệp. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các cố vấn pháp lý, tài chính, bảo hiểm và các cố vấn khác liên quan đến những loại giao dịch công ty được mô tả ở trên hoặc liên quan đến công tác quản lý tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động của RBB.
 2. Tuân thủ luật pháp. Chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân khi cho rằng cần thiết phải thực hiện như vậy một cách hợp lý để tuân thủ luật hiện hành hoặc quy trình pháp lý (bao gồm cả yêu cầu từ cơ quan chức năng), để phản hồi các khiếu nại (bao gồm cả các yêu cầu liên quan đến việc mua hàng từ RBB của bạn) hoặc nhằm mục đích bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của RBB, người dùng, nhân viên hoặc công đồng.
 3. Chấp thuận. Khi chưa có sự chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi cung cấp các biện pháp thực tế, kỹ thuật và hành chính để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi tình trạng bị mất cắp, truy cập trái phép hoặc xử lý, sửa đổi, tiết lộ, làm hư hại, thay đổi, phá hủy hoặc sử dụng sai mục đích khác. Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không đảm bảo sự an toàn hoặc tính riêng tư tuyệt đối. Bạn cần hiểu được rằng mọi thông điệp hoặc thông tin bạn gửi đến các trang web của chúng tôi đều có thể bị người khác đọc hoặc chặn.

TRUYỀN DỮ LIỆU

Chúng tôi không truyền dữ liệu của bạn ra bên ngoài EEA.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân khi cần thiết để đạt được mục đích thu thập dữ liệu cá nhân, trừ khi luật hiện hành yêu cầu lưu giữ trong một khoảng thời gian khác. Nếu cần thiết một cách chính đáng hoặc được yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc quy định, giải quyết tranh chấp, ngăn chặn gian lận và lạm dụng hoặc thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, RBB cũng có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu, sau khi đã đóng tài khoản hoặc không còn cần thiết để cung cấp dịch vụ. Trừ khi luật hiện hành có yêu cầu khác, RBB sẽ thực hiện các bước hợp lý để hủy hoặc xóa nhận dạng vĩnh viễn dữ liệu cá nhân mà RBB nắm giữ nếu không còn nhu cầu sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích được thu thập.

TRANG CỦA BÊN THỨ BA

Lưu ý rằng trang web của chúng tôi có các liên kết đến nhiều trang web của bên thứ ba không do RBB kiểm soát hoặc vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, hãy lưu ý rằng các trang web này sẽ có chính sách bảo mật riêng và RBB không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng xem lại các chính sách này trước khi bạn tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khi truy cập các trang web của bên thứ ba đó.

QUYỀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Tùy thuộc vào giới hạn và ngoại lệ nhất định, bạn có các quyền pháp lý sau đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Quyền tiếp nhận thông tin: Bạn có quyền yêu cầu thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Quyền truy cập: Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc bản sao dữ liệu cá nhân mà do chúng tôi xử lý.
 • Quyền chỉnh sửa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, bổ sung dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ mà do chúng tôi xử lý.
 • Quyền xóa dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân về bạn.
 • Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu đó nhưng không xử lý theo cách khác.
 • Quyền di chuyển dữ liệu cá nhân: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và ở dạng thuật ngữ máy tính, đồng thời bạn có quyền truyền dữ liệu đó đến bộ điều khiển khác mà không bị RBB cản trở.
 • Quyền phản đối xử lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân về bạn. Ví dụ: khi dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho mục đích tiếp thị qua email, bạn có quyền phản đối việc này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối thông báo tiếp thị đó.
 • Quyền thu hồi sự chấp thuận: Quá trình xử lý của chúng tôi dựa trên sự chấp thuận của bạn, nên bạn có quyền thu hồi sự chấp thuận đó bất kỳ lúc nào.
 • Quyền gửi đơn khiếu nại: Bạn có quyền gửi đơn khiếu nại về các hoạt động bảo vệ dữ liệu của chúng tôi với cơ quan giám sát. Để gửi đơn khiếu nại, hãy liên hệ với cơ quan giám sát quốc gia.

Bạn có thể thực hiện các quyền nêu trên bằng văn bản bằng cách gửi email đến info@rbblab.com